Mandelgren, Serie 2. Avd. 7. Samfärdsel och varubyte

Åter till andra serien avd I-12
  • Färjan öfver sundet vid Stegeborg
  • Betsel och selkrokar af trä och jern m. m.
  • Selkrokar
  • Betsel och slädar, med och utan hjul (Saknas)
  • Vigter, mynt, budkafvel m. m.
  • Pappersmynt från 1700 till 1800-talet m. m.
  • Pappersmynt från 1810 till 1832 m. m.
  • Vigtförhållandet mellan svenskt skålpund och franskt kilogram
  • Bärstolar
  • Bärstolar