Första Avdelningen:

Landets Naturbeskaffenhet.

En portfölj i mindre folio.

                                                                                                    

N:o.

      1 Stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltiden

      1 - 1a

      2 Geologiska kartverket

      3 Ekonomiska kartverket

      4 Ur Agardhs och Dahlmans Sveriges fysiska geografi m. m.

      5 Martin Behaim (i Nürnberg) indelar jordgloben i grader

      6 Astronomiska observationer m. m.

      7 Vyer från Sverige, Norge och Danmark

      8 Svensk utsikt

      9    >>        >>

      10 Om höjden av Kölen

      11 Anteckningar i geografi och historia

      12 Gotland och Norrland m. m.

      13 Förteckning över ritningar i överintendentsembetets arkiv

      14 Beskrivning över Strängnäs, av Hallman

      15      >>           >>   Ydre härad av Rääf

      16 Ur Ankarsvärds resa i Norge

      17 Meddelande från Afrika av De Vylder

      17 - 2

      18 Ur Egedes resa från Grönland

      19 Paijkulls resa på Island, med ritningar

      19 - 2

      19 - 3

      19 - 4

      19 - 4

      19 - 5

      19 - 6

      19 - 8

      19 - 9

      20 Friis' resa i Lappland

      21 Om Lappland, av v. Düben

      22 Skildringar från Lappland av C. A. Pettersson

      23    >>          >>      >>      >> E. S. Hermelin

      24    >>          >>      >>      >>  P. Hagström

      25 Meddelanden av intendenten Malm, med ritningar

      25 - 2

      25 - 3

      25 - 4

      26 Ur von Yhlens resa i ryska Lappland

      27 Om Uddeholms bolags skogar

      28 Om skogsåverkan

      29-31 Skogsförödelse

      30 - 1

      31 - 1

      32 Skogshushållning

      33 Skogsplantering i Värmland

      34 -38 Skogsavverkning i Norrland och Dalarna

      35 - 1

      36 - 1

      37 - 1

      38 - 1

      39 Om Jämtlands bebyggande

      40 Till Stockholms beskrivning

      41 Från utställningen i Moskva

      42 Nordbon under hednatiden

      43 Kulturhistoria av Klemm

      44     >>             >>     >>    Katalog

      45 Historie de l'habitation humaine par Violet de Duc

      46 Sveriges medeltid, av H. Hildebrand

      46 - 1-2-3

      47 Ur  >>Det gamla Stockholm>>, av Strindberg

      48 Ur beskrivning över Dalarna, av C. Nordin

      49, 50 Strödda anteckningar

      50 - 1

      51 Anteckningar ur  >>Nordiska tavlor>>

      52        >>         >>   Meyers  >>Universum>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      43 Kulturhistoria, av Klemm

      44        >>           >>   >>     Katalog

      45 Histoire de l'habitation humaine par Violet de Due  

      46 Sveriges medeltid, av H. Hildebrand

      47 Ur  >>Det gamla Stockholm>>, av Strindberg

      48 Ur beskrivning över Dalarna, av C. Nordin

      49, 50 Strödda anteckningar

      51 Anteckningar ur  >>Nordiska tavlor>>

      52         >>         >>   Meyers  >>Universum>>