Tionde Avdelningen;
Rättsväsendet.
En portfölj i mindre folio.

N:o.

1 Tingsställen

2 Den hedniska tingsplatsen

3 Domaresäte på Ljungby Södergårds ägor

4 Tingshögens uppkomst

5 Häradsdomarekäpp från Bergslagen

6 Straffinstrumenter

7 Wilda: Strafrecht der Germanen; Ealle 1842

8 Om sträckbänken inom Sverige

9 Norges stats- og retsforfatning , av Keyser

9-2

9-3

10 Straffinstrumenter och fängelse. Studenttortyr

10-2_5

10-3_5

10-4_5

10-5_5

11 Lagarne under hednatiden, av E. Holmberg

12 Om byarätt i Vånga socken, Östergötland, meddelande av L. Wiede

12- 1_1

13 Gapstockens användare: av E. Nilson i Efverlöf, Skåne

14 K. M:ts förordning om budkafvelns kringbärande, från 1743, avskrift

14-1_1 2

14-1_1 3

14-1_1 4

14-1_1 5

14-1_1 6

14-1_1 7

14- 1_1 8