Andra avdelningen:
Folktyper och stamskillnader.

En portfölj i mindre folio.

 

 

N:o.

 

                                                                       

Om  Lappland och Lapparna, m. m.

 

    1  Lappska språket

     2 Om Lappen

     3 Om lappska vanor m. m.

     4 Lappar inom Härjedalen

     5 Ransakningshandlingar angående avgudadyrkan och kannibalism

     6 Undersökning av lappkummel, av adj. O. W. Wahlin

     7 Lappar vid Skalstugan i Jämtland m. m. 

     8 Åre Lappmark

     9 Härjeådalens Lappmark

     10 Om Lappland, av G. von Düben

     10 - 2

     11 Lappskolan, av Schefterus m. fl. 

     11 - 2

     12 Ur laestadii Journal

     13 Laestadius, Engström, P. Högström om Lappland

     14 Knut Leens resa i Lappland m. m.

     14 - 2

     14 - 3

     15 L. Loyd's anteckningar om Norrland

     16 Anteckningar av Wiede om lapparna

     17 Katalog över Bruns lappska museum

     18 Brev från A. G. Nordvi i Mortennäs i Norge, till N. M. Mandelgren

     19   >>   >>  A. Eklund om Lapparna

     20   >>   >>  J. A. Friis

     21 Ur Friis' lappska resa

     22 Invånarna på Malmön i Bohuslän; lappstam

     23 Folkkaraktären på Öland, av Ahlqvist

     24          >>           i Borgvattnet, Jämtland

     25 Om manlig styrka