Tredje Avdelningen:
Näringar och levnadssätt.
En portfölj i mindre folio.

 

N:o.

    1  Anteckningar om växter, av professor Wahlberg

         1_1ab

         1_1ac

         1_1ad

         1_2ba

         1_2bb

         1_2bc

         1_2bd

         1_3ca

         1_3cb-c

         1_3cd

         1_4da

         1_4db

     2  Trädgårdsväxter

         2_2ba

         2_2bb

         2_2bc

         2_3c

         2_4da

         2_4db

         2_5ea

         2_5eb

         2_6fa

         2_6fb

         2_7ga

         2_7gb

         2_8ha

         2_8hb

         2_9ia

         2_9ib

         2_10ja

         2_10jb

         2_11k

         2_12l

     3  Växter ur svensk botanik

         3_2b

     4  Vissa näringsväxter

         4_2ba

         4_2bb

         4_2bc

         4_3ca

         4_3cb

         4_4da

         4_4db

         4_4dc

         4_4dd

         4_5e

         4_6fa

         4_6fb

         4_6fc

         4_6fd

     5  Foderväxter, av prof. Wahlberg

         5_2ba

         5_2bb

         5_3c

         5_4d

     6  Åkerväxter,  >>  >>       >>

         6_1aa

         6_1ab

         6_1ac

         6_1ad

         6_1ae

         6_2ba

         6_2bb

         6_3c

         6_4da

         6_4db

     7  Medicinska växter

         7_1ab

         7_1ac

         7_1ad

         7_2ba

         7_2bb

     8  Diverse växter

         8_2b

         8_3ca

         8_3cb

     9  Kryddväxter

         9_2b

         9_3ca

         9_3cb

         9_4d

    10  Träd och buskar

         10_1ab

         10_1ac

         10_1ad

         10_1ae

         10_1af

         10_2b

         10_3ca

         10_3cb

         10_4da

         10_4db

    11  Växter av åtskilliga slag

         11_2b

         11_3c

         11_4da

         11_4db

         11_4dc

         11_4dd

         11_4de

         11_4df

         11_4dg

         11_4dh

         11_4di

         11_4dj

         11_4dk

         11_4dl

         11_4dm

         11_4dn

         11_4do

         11_4dp

         11_4dq

         11_4dr

         11_4ds

         11_4dt

         11_4du

         11_4dv

         11_4dw

         11_4dx

         11_4dy

         11_4dz

         11_4då

         11_5ea

         11_5eb

         11_5ec

         11_5ed

         11_5ee

         11_5ef

         11_5eg

         11_5eh

         11_5ei

         11_5ej

         11_5ek

         11_5el

         11_5em

         11_5en

         11_5eo

    12  Växter för färgning och garvning

         12_1ab

         12_2b

         12_3c

         12_4d

    13  Falkjakt

         13_1ab

    14  Björn och räv- och råttsaxar

    15  Om jakt och fiske. Ur Expositionskatalogen för 1866

         15_1ab

    16  Om björnjakt i Jämtland

    17   >>  älgjakt

    18   >>  troll som jagar

         18_1ab

    19   >>  jakt i Härjeådalen

         19_1ab

    20   >>  björnjakt vid Gråsjön

    21   >>  ren- och älgjakt

         21_2b

    22   >>  jakt under hednatiden m.m.

    23   >>  tjäderns uppfostran m.m.

    24   >>  fiske, av Ringvall m.fl.

    25   >>  fisket på huvudskär

         25_1ab

         25_2ba

         25_2bb

         25_3c

         25_4da

         25_4db

    26  Brev från Wahlberg

    27  Om fiske under hednatiden, av Holmberg m.m.

    28   >>   >>  i Södermanlands skärgård

         28_2b

    29   >>   >>  vid Haparanda

    30  Om fiske, av Gyllenborg m.m.

         30_1ab

         30_1ac

         30_2b

         30_3c

    31   >>   >>    i Bohuslän och Kattegatt

         31_1ab

    32  Nomadlivet

    33  >>Hyrar>> (herdar) och >>gätare>>

    34  Om flyttning till fäbodarna

         34_2ba

         34_2bb

    35   >>  husdjuren, av Sylvander

         35_1ab

         35_1ac

         35_1ad

         35_2b

    36   >>  svenska kreatursraser

         36_1ab

         36_2ba

         36_2bb

    37   >>  kor av gammal ras

         37_1ab

    38   >>  boskapsskötsel m.m.

         38_1ab

         38_1ac

         38_1ad

    39   >>  kor och bin

         39_2b

    40   >>  hur högt en häst kan värderas (Carl d. XII:s hästs gravsten).

                 Den vilde hästen, av baron O. Ramel

         40_1ab

         40_1ac

         40_2b

    41  Kastrering av renar

    42  Landskap efter skogseld eller svedfälla i Småland

    43  Hur man i hedenhös fällde trän

    44  Hur man i onödan byggde gärdsgårdar

    45  Åkebruk och redskap. Efter Holmberg

    46      >>    ur Hülphers beskrivningar av Norrland

         46_2b

         46_3c

    47  Höbårar. Efter Linné

    48  Bondestolpen, av Pontus Wulfschmidt

    49  Om åker och ängsskötsel, Joh, Brauner m.m.

         49_1 1a

         49_1a

         49_2

         49_2 2a

         49_3

         49_3 3a

         49_4

         49_4 4a

    50  Åkerbruksredskap

    51  Seldon i Gudbrandsdalen

    52  Tobaksplantering, snus

    53  Frosten i Norrland m.m.

    54  Om svenska näringar; Fryxells Berätt. i svensk historia

    55  Om gnideld m.m.

         55_2b

    56  Maträtter i Härjeådalen: Gum, ostkaka, snurra, sötklubba, skröfver, m.m.

         56_1ab

    57  Matlagning: Jästpannkaka m.m. Fiskpärk, mutti, kolbotten, grötvisp

         57_2b

         57_3c

         57_4d

         57_5e

         57_6f

         57_7g

         57_8h

         57_9ia

         57_9ib

    58  Mjölberedning, av Klemm

         58_2b

    59  Hand- och sqaltqvarnar

         59_2b

         59_3c

         59_4d

         59_5e

         59_6f

    60  Brödbakning: om barkbröd, av Landgren och Hülphers m.fl.

         60_1ab-c

         60_2b

         60_3ca

         60_3cb

         60_4d

    61 Om bakning

         61_2b

         61_3c

         61_4d

         61_5e

    62  Brygd av mjöd, öl och andra drycker

         62_2b

         62_3c

         62_4d

         62_5e

    63  Tillredning av tätmjölk i Norrland

    64  Smörstack

    65  Kulor för rökning av fisk och kött m.m.

    66  Måltider under hednatiden; efter Holmberg

    67  Hetvägg i Härjeådalen

    68  Norrländska matordningar. Hülphers

         68_1ab

         68_2ba

         68_2bb

         68_2bc

         68_3ca

         68_3cb

         68_4d

         68_5e

    69  Besök hos en rik bonde i Jämtland

    70  Diverse anteckningar från Härjeådalen

         70_1ab

         70_2b