Fjärde avdelningen:
Klädedräkter och smycken.
En portfölj i mindre folio.

 

N:o.

    1   Tankar om kostymer uppkomst

     2    Kostymens historia, efter Herbe

             1_1b

             1_1c

     3    Table des Costumes         

              1b_3

              1c_3

              1d_3

              1e_3

              2a_3

              2b_3

              2c_3

              2d_3

              2e_3

              2f_3

              2g_3

              2h_3

              2i_3

              2j_3

              3a_3

              3b_3

              3c_3

              3d_3

              3e_3

              3f_3

              3g_3

              3h_3

     4    Dräkter från Johan den III:s tid

     5    Skodon från 14-1700-talen

     6    Dräkter från Sturarnes tid. Uppsala

     7    Johan den II:s liktåg m. m.

     8    Om dräkter från hedniska tiden

              1_1b

     9    Kostymverk från 16-1800-talen av olika författare

   10    Om dräkter från fornhistoriska tiden

               2_2

               a

               b

               c

   11    Konsthistoria, av S. D'Agincourt

   12    Les tapisseries de Bayeux

   13    Dräkter från hednatiden

               1_1b

               1_1c

               1_1d

               1_1e

               1_1f

               1_1g

               2_2a

               2_2b

               2_2c

               2_2d

   14        >>      >>      1500-talet

   15    Från Grönland, av Hand Egede

               1_1b

               1_1c

               1_1d

               1_1e

   16    Isländska nationaldräkter, ur Paijkulls resa, med ritningar

               1b_9

               1c_9

               1d_9

                 2_9

                 3_9

                 4_9

                 5_9

                 6_9

                 7_9

                 8_9

                 9_9  

   17    Beskrivning om Grönland, med ritning

   18    Kostymer å gravstenar

   19    Kostymer från olika tider. å gravstenar m. m.

   20    Medaljer och minnespenningar

   21    Förteckningar över kostymer å kartor i Landtmäterikontoret, Stockholm

   22   Hårklippning och skäggrakning från 16- á 1700-talen

  23   Kostymer å gravstenar och epitaphier. Samlingar av Broccman, Kongl.

               Biblioteket

   24   Om olika kostymer. Thorsbjergs mossefynd. Hildebrands sigiller från

              medeltiden, m. m.

   25   Ur Anreps ättartavlor

   26   Kostymer från 4-19:de seklet, av Ralph. Jacquemi

                 1_1b

                 1_1c

                 1_1d

   27          >>     >>  13-15:de seklet, av M. J. Mercuri m. fl.

                 1_1b

   28   Trachten  des christlichten Mittelalters

                 1_1b

                 1_1c

                 1_1d

   29   Beskrivning över dräkter i Olai Magni historia

   30   Dräkter från 14- till 1600-talen. Allmogedräkt från Gustav I:s tid Ornäs

               i Dalarna. Svenska nationaldräkter från 1788; landskansliet i Falun

   31   Nordiska dräkter från runstenar m . m.

   32   Kostymer å gravstenar och epitaphier  i Ystads kyrka. Kostymer och gravstenar

                i Lunds, Västerås och Skara domkyrkor 

   33   Kostymer å epitaphier i Sela kyrka

   34         >>     på tavlor å Allonö, Säby Björkdal m. m.

                 1_1b

   35   Kostymer angående, ur böcker och tidningar

   36        >>       ur Peringskiölds biografiska samling i Kongl. Biblioteket

                 1_1a

   37        >>       å Tapisserier de Bayeux

   38        >>       av Moscherosch m. f. författare  

   39        >>       å kungatavlor

   40    >>Altnordisches Leben>>, av Carl Weinholt

   41   Norska nationaldräkter, av Tönsberg

   42   Norska folklivsbilder, av Tideman    

   43   Svenska och norska nationaldräkter

   44   Dräkter från Säterdalen i Norge

   45   Norska dräkter, av Frick och I. Sem

                 1_1b

                 1_1c

   46    Dräkter från Normansdalen, 65 stycken (se stora portföljerna)

                 1_2b

                 1_2c

                 1_2d

                 2_2a

                 2_2b

   47   Svenska nationaldräkter. tecknade av Ekman

   48   Blendas dräkt i Vireda kyrka 

   49   Dräkt från gravsten i Linköpings domkyrka

   50      >>   >>  Gahm Perssons samling

   51   Västgötadräkter, av Nils Hufvudson Dal  

   52   Dräkter från porträtter å Engsö i Uppland

   53       >>      >> Täby socken, Västergötland

   54       >>      >>  Ny socken i Värmland

   55   Om värmlandsdräkterna, av T. Säve

                  1_1b

                  1_1c

                  1_1d         

   56    Efterlysning av brottsling, dräktbeskrivning m. m.

                   1_2b

                   2_2

   57    Meddelande av Erik Persson vid Arboga

   58    Sorunda- och Vingåkersdräkterna

                   2_2a

                   2_2b

   59    Om allmogedräkten i Stora Mellösa

                   1_2b

                   2_2a

                   2_2b

                   2_2c

                   2_2d

                   2_2e

   60     Lappbrud; av fotografen Nordström, Hudiksvall

   61     Dräkter från Piteå Lappmark, av Holm

   62         >>     >>  Venjan, av flera författare

   63         >>     >>   Bohuslän och Halland

   64         >>     >>   Ljusnedal och Härjeådalen

   65         >>     ur Hülphers beskrivningar av Norrland

                    1b_6

                    2a_6

                    2b_6

                    3a_6

                    3b_6

                    4a_6

                    4b_6

                    4c_6

                    5a_6

                    5b_6

                    6a_6

                    6b_6

                    6c_6

   66         >>     >> Runa

                    1_1b

   67         >>    från Småland; >>beskrivning och Virdarne>>

   68         >>    ur Linnés resa på Öland

                    2_2

   69         >>    >> Ahlqvist, Ölands historia

                    1_1b

   70        >>    >>  Ölands beskrivning, av L. Gahm

                     1b_3

                     2a_3

                     2b_3

                     3a_3

                     3b_3

                     3c_3

                     3d_3

                     3e_3

                     3f_3

   71        >>    >>  Allvins beskrivning över Västbo härad

                     1_1b

   72        >>   på Öland

                    2_2

   73        >>   från Småland

                    2a_2

                    2b_2

   74   Nils Dacke, klädd som småländsk bonde

   75   Svenska dräkter i Estland, efter Russwurm

                    2a_2

                    2b_2

                    2c_2

                    2d_2

   76   Dräkter ur Hülphers resa i Dalarna

                    1b_4

                     2a_4

                     2b_4

                     3a_4

                     3b_4

                     3c_4

                     3d_4

                       4_4

   77   Allmoge dräkt, ur >>Runa>>

                     1_1b

   78   Dräkter från Dalarna: Sollerö, Orsa, Rättvik, Ore, Boda, Leksand,

               Bjursås, Gagnef, Silfberg, Ål, Tuna, Floda, Transtrand, och Svärdsjö

                   1b_16

                     2_16

                     3_16

                    4a_16

                    4b_16

                      5_16

                    6a_16

                    6b_16

                    7a_16

                    7b_16

                    8a_16

                    8b_16

                      9_16

                    10_16

                    11_16

                    12_16

                    13_16

                    14_16

                    15_16  

                    16a_16

                    16b_16

   79   Dräkt ur Linnés skånska resa

                     1b_8

                     1c_8

                     2a_8

                     2b_8

                     2c_8

                     2d_8

                       3_8

                       4_8

                     5a_8

                     5b_8

                     5c_8

                       6_8

                       7_8

                       8_8

   80   Skånska allmogedräkter

                     1b_5

                     2a_5

                     2b_5

                     2c_5

                     3a_5

                     3b_5

                       4_5

                     5a_5

                     5b_5

   81   Dräkter från Ingelstad  och Gladsax, Skåne   

   82       >>      >> Skåne, efter Åkerman

                     1_1b

                     1_1c

                     1_1d

   83       >>     >>  Blekinge, efter Sjöborg

                     1_1ab

                     1_1b

                     1_1ba

                     1_1bb

   84      >>      >>   Lysings härad, Östergötland. Pingstbrud

                     1_1b-c

                     1_1d

                     1_1e

   85   Svenska folkdräkter. ur Westins samlingar i Uppland m. m.

                     2_3

                     3_3

   86   Dräkt efter Wallander

   87      >>    >>  Berg i Grönvalls magasin

                     2_4

                     3_4

                     4_4

   88   Dräkt från Schweiz, efter Hillerström

   89   Dräkt från 1600-talet, efter P. Säve

   90   Skor från säter i Dalarna

   91   Amulet i Wiedes samling

                    2a_5

                    2b_5

                      3_5

                      4_5

                      5_5

   92   Promenadkäpp från Viks samling, Uppland

   93   Ryggskrapa, Växjö museum