Nionde avdelningen;
Krigsväsendet
En portfölj i mindre folio

 

N:o.

      1 Befästningar

          2a_4

          2b_4

          3_4

          4_4

      2 Thorsborgen, den största borg i Sverige

          1b_2

           2_2

      3 Elfsborgs fästning

      4 Gamleborg och Lilleborg å Bornholm

      5 Skans på Öland

           1_1b

      6 Borgberget, ur biskop Langreus anteckningar, Helsingland

           6b 1_1

      7 Skansen vid Kallsedet i Jämtland, Kalls socken

      8 Anteckningar från fortifikationskontoret om befästningar

           1_1b

      9 Lefrén om befästningar m.m

      10 Om amerikanska fornlemningar

      11  >> lappläger och runda borgar

            1_1b

      12  >> borgen vid Hakeqvarn i Småland och Svaneholms slott

      13  >> Raseborg och Stockholms slott

      14  >> Helsingborgs kärna

      15  >> Glimmingehus

      16  >> borgar m.m

      17  >> anteckningar om borgar i Östergötland av Wiede

             1_1b

             1_1c

             1_1d

             1_1e

      18 Ur Theatrum Europaeum

             1_1b

      19 Om Kalmar slott

      20 Borgruiner. Ränninge borg m.fl.

      21      >>        På Öland och vid Västkusten

      22      >>        >>    >>     Kartor från Luggude härad, Skåne

      23 Ur >>Svio-Gothia Munita>>

             1b_6

             1c_6

             1d_6

             2a_6

             2b_6

             3_6

             4_6

             5_6

             6_6

      24   >>  >>Runa>>, av R. Dybeck

           1_1b

           1_1c

      25  Borgar i Kalmar län, av Sidén

      26 Anteckningar om åtskilliga borgar

      27 Borgar i Södermansland

           1_1b

      28 Thorsborgen på Gotland

           1_1b

      29 Om Ramunders borg, av Wiede

            1_1b

            1_1c

            1_1d

            1_1e

            1_1f

      30 Fläxberget, Härjeådalen, Svegs socken

      31 Om befästningar på Gotland, brev av Sidén

             1b_2

             1c_2

             2a_2

             2b_2

      32 Om kastvapen, av A. V Brunius

             1_1b

             1_1c

             1_1d

      33 Anteckningar om borgar, ur krigsarkivet

             1_1b

             1_1c

             1_1d

      34 Om borgar på Öland

             1_1b

      35  >>     >> i Kalmar län: fastlandet

      36  >>     >>  på Öland. Karta över Ismanstorps borg, ur landtmäteri-

                            kontoret i Kalmar

      37  >>     >>  ur >>Runa>>

            2a_14

            2b_14

            3a_14

            3b_14

            4a_14

            4b_14

            5a_14

            5b_14

            5c_14

            5d_14

            6_14

            7a_14

            7b_14

            7c_14

            8_14

            9a_14

            9b_14

            9c_14

            10_14

            11_14

            12_14

            13_14

            14_14

      38  >>     >>  >> Nordiska fornlemningar, av Brunius och Liljegren

             1b_3

             2a_3

             2b_3

             3a_3

             3b_3

      39 Valdermansborg, Östergötland

      40 Om borgar

      41  >>     >>   på Öland

             1b_3

             1c_3

             2a_3

             2b_3

             2c_3

             3a_3

             3b_3

             3c_3

      42  >>     >>  i Västergötland, av lektor Torin

             1_1b

             1_1c

      43  >>    >>   i Bohuslän, av Brusewitz

             1_1b

             1_1c

      44 Max Jahns handbok rörande krigsväsendet

      45 Raseborgs slott i Finland

      46 Kastalen  vid Gothem på Gotland

              1_1b

      47 Runda kyrkor som befästningar

      48 Om ritningar till Vadstena slott

      49 Bohus slott, ur  >>Elfsyssel>> av Brusewitz

      50 Hällristningar m.m. av Holmberg

               1_1b

      51 Delsbo, ur Landrens anteckningar

      52 Om Kalmar slott m.m.

      53  >>      >>     >> av Sylvander

      54  >> Lindholmen, av Ljungström o. Linné. Penningby, Borgnäs, Runsaborg

      55  >> Gräfnäs slott. Ribbingsbergs forna utseende

      56 Ur Johns krisväsende under medeltiden, försvarasväsenden

               2_3

               3_3

      57 Om krigsvapen

      58 Från Smålands museum

      59 Livrustningar

      60 Om Gullebo fäste

      61 (Saknas)

      62 Från arsenalen i Köpenhamn

      63 Bomerangen från Amerika

      64 Hjullås, i Kapperups samling

      65 Anteckningar från kungliga biblioteket

             2_3

             3a_3

             3b_3

      66         >>         om Vårdsbergs kyrka. Indelningsverket

             1_1b

      67 Om krigsövningar, efter Holmberg

      68  >>  svinfylke under hednatiden

      69   >>  vårdkasar

             2_2

      70   >>  >>Hurra>>

      71   >>  en förstörd stad efter krig

      72   >>  planer av åtskilliga befästade städer m.m. i Kungl. biblioteket

      73 Förteckning över borgar i olika landskap

      74        >>         >>      >>   i Östergötland

      75 Uppgift över befästningar, av J. Mankell

      76 Kyrkor med försvarstorn

      77 Bronsklubba; medel. av Backlund i Helsingborg

              1_1a

      78 Sköldbubbla, ur nordiska fornlemningar

              1_1b

              1_1c

              1_1d

              1_1e

              1_1f

              1_1g

              1_1h

              1_1i

              1_1j

              1_1k

              1_1l

      79 Om en sporre

              1_1b

              1_1c

      80 Ringbrynjors tillverkning

             2_2

      81 Spjut och bomerang

      82 Om toledoklingor

      83 Anteckningar om fästningsplaner ur fortifikationsarkiv. i Köpenhamn

      84 Om artillerimuseet i Paris

              1_1b

              1_1c

              1_1d

              1_1e

              1_1f

              1_1g

              1_1h

              1_1i

              1_1j

              1_1k

              1_1l

              1_1m

              1_1n

              1_1o