Sjätte avdelningen
Slöjd
En portfölj.

 

N:o.

    1   Skinnberedning.   Garvning av skinn

     2            >>                    >>          >> läder

          2_2

     3   Filtning.     Hattmakeri

           3_2

           3_3

     4       >>        Vadmal

     5   Linodling.  Hälsingland och Jämtland

     6   Spånad och vävnad.   Bast och dess beredning

           6_1b

     7       >>      >>    >>      Spinning i Vibyggerå och Särna, Dalarna; ull-

                                               spinning

           7_2a

           7_2b

           7_2c

           7_2d

           7_3

     8       >>      >>    >>        Vävnad i Idre i Dalarna

           8_2

     9       >>      >>     >>              >>   i Röroms by (Scharlakansvävnad)

           9_1b

           9_1c

   10       >>     >>      >>       Yllevävnad.   Sunne, Värmland

          10_1b

          10_1c

          10_1d

   11       >>     >>      >>        Drällsväfnad i Arbrå socken, Hälsingland

   12       >>     >>       >>       Bandvävnad i Skåne

   13       >>     >>      >>        Drällväfnad m. m. i Vinslöv, Skåne

          13_1b

   14       >>     >>      >>        Brokadvävnad och skärrtäppen i Bohuslän 

   15       >>     >>       >>       Mamsellerna Brodins biografi som väverskor 

          15_1b

   16       >>    >>       >>        Flamsk vävnad jämte knytning m. m.  Everslövs

                                                  socken, Skåne

   17       >>  >>  >>              Mattvävnader i Boteå socknen m. m.     Norrland

   18       >>  >>  >>              Primalärft i Nätra och vibyggerå s:r m .m   

   19       >>  >>  >>              Glanstygsvävnad  av ull, i Skytts härad, Skåne m. m.

           19 b

           19 c

           19_1

   20     Spånad och vävnad.   Vävnader och broderier. Knypplade spetsar

                                                 Vadstena

           20_2a

           20_2b

           20_3

           20_4a

           20_4b

           20_5a

           20_5b

           20_5c

           20_5d

           20_5e

           20_6

           20_7

           20_8

           20_9a

           20_9b

           20_9c

           20_9d

           20_9e

           20_9f

           20_10

           20_11

           20_12

   21        >>      >>    >>       Medeltidsvävnader

   22        >>     >>     >>       Vävnader, efter Holmberg m. m.

   23        >>    >>      >>           >>        från Älvdalen, Småland, Vidtsköfle, Skåne

   24   Färgning.  Färgareskylt

   25        >>       Färgning med albark m. m.

   26        >>             >>     >>  olika färger

           26_2

           26_3

           26_4

           26_5

           26_6

           26_7

           26_8a

           26_8b

           26_9a

           26_9b

           26_10

           26_11

           26_12

           26_13

           26_14

           26_15

           26_16

   27        >>             >>    ur Kajsa Vargs kokbok

   28   Sömnad.  Skomakeri i Offerdal.   Skopliggmaskinens uppfinning

           28_2

   29       >>       Skrädderi hos vilden

   30   Smide.  Järnets historia, av Baer och Åkerman m. m.

   31      >>     Om Sveriges gamla bergs historia, ur >>Masmästaren>>

           31_2

   32      >>      >>    hednablästerna. Osmundsmide

           32_2

   33      >>      >>     smide  under hednatiden

   34      >>      >>     tråddragning av järn i Västbo av Allvin

           34_1b

           34_1c

           34_1d

           34_1e

           34_1f

           34_1g

           34_2

   35      >>      >>     smide vid Vedevåg

   36      >>      >>     pergament av oljat lärft till fönster

   37     >>       >>     handsmide

           37_1b-c

           37_1d-e

           37_1f-g

           37_1h-i

           37_1j-k

           37_1l-m

           37_n-o

           37_1p-q

           37_1r-s

           37_t-u

           37_1v-w

           37_1x

   38     >>       >>     nubbsmide i jämtland

           38_2

   39     >>       >>     plogsmide i Ovikens socken, Jämtland m. m.

   40     >>       >>     smidredskap

   41     >>       >>     vapensmide m. m.

   42     >>       >>     kopparsmide

   43     >>       >>     metaller, järn och smide

   44     >>       >>     guld- och silversmide m. m.

   45     >>       >>     smide av lås och betsel

           45_2

           45_3

   46   Gjutmärket.    Tenngjuteri

           46_2

   47   Om klockgjuteri, av J. A. Beckman och Bergholtz i Stockholm

           47_1b

           47_1c

           47_1d

           47_2a

           47_2b

           47_2c

   48   Gustav Wasas bordsklocka, av G. Stephens

           48_1b

           48_1c

           48_1d

           48_1e

           48_1f

   49   Klockbygel av stål, Göterborgs kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamfund

           49_1b

           49_1c

   50   kungl. bergskollegium

           50_1b

           50_1c-d

           50_1e-f

           50_1g-h

           50_1i-j

           50_1k-l

           50_1m-n

           50_1o

   51   Från järnkontoret

           51_1b

           51_1c

           51_1d

           51_1e

           51_1f

           51_1g

   52   Stenkolsverken i Skåne 

           52_1b

           52_1c-d

           52_1e-f

           52_1g-h

           52_1i-j

           52_1k-l

           52_1m-n

           52_1o-p

           52_1q-r

           52_1s-t

           52_1u

           52_1v-w

           52_1x

           52_1y-z

           52_1å-ä

           52_ö-aa

           52_1ba-ca

           52_1da-ea

           52_1fa-ga

           52_ha-ia

           52_1ja-ka

   53   Gruvans uppkomst och sprängning

   54   Gruvor i Dalarna; Rörås koppargruva; Dannemora gruva m. m.

           54_2

   55   Den danske Bondeven, av prof. Hjort; om jydepptter

   56   Jydepotter, krukor, lera

   57   Pålsjö och Rörstrands porslinsfabriker

   58   M. A. Demmin. Collection céramique

           58_1b

   59   Glastillverkning. Verrerie par Sauríe m. m.

   60   Stenyxor, Östergötland; järnyxa

   61   Svarveri m. m. Spånskärningsmaskin. Käppmakeri

           61_1 VI

           61_2

           61_2 VI

   62   Målning och teckning; kyrkomålning m. m.

           62_2a

           62_2b

           62_3a

           62_3b-c

           62_3d-e

           62_3f

           62_4a

           62_4b

           62_5

           62_6

           62_7

   63   Vattenglasmålning

   64   Kaustikmålning

   65   Gammalt bindningsämne och färger

           65_2

           65a

           65b

           65c

   66   Målarne i landsorten lydde under Stockholms skrå

   67   Om målarneakademin i Stockholm

   68   Bidrag till skulpturens historia

           68_1b

           68_1c

           68_1d

           68_1e

           68_1f

           68_1g

           68_1h

           68_1i

           68_2

           68_3

           68_4

   69   St. Görans bild

   70   Statyer, byster och antiker i kungl. museet i Stockholm

           70_1b-c

           70_1d-e

           70_1f-g

           70_1h-i

           70_1j-k

           70_1l-m

           70_1n-o

           70_1p-q

           70_1r-s

           70_1t-u

           70_1v-w

           70_1x-y

           70_1z-å

           70_1ä-ö

           70_1aa-ba

           70_1ca-da

           70_1ea-fa

           70_1ga-ha

           70_1ia-ja

           70_1ka-la

           70_1ma-na

           70_1oa-pa

           70_1qa

   71   Tiden; tornuret; urmarkeri. Ur i Skedevi kyrka

           71_2

   72   Bidrag till urmakeriets historia i Sverige

           72_1b

           72_1c

   73   Om urmakare i Stockholm

           73_1b

           73_1c

           73_1d

           73_1e

           73_1f

           73_1g

           73_1h

           73_1i

           73_1j

           73_1k

           73_1l

           73_1m

           73_1n

           73_1o

           73_1p

           73_1q

           73_1r

           73_1s

           73_1t

           73_1u

           73_1v

           73_1w

           73_1x

           73_1y

           73_1z

           73_1å

           73_1ä

           73_1ö

           73_1aa

           73_1ba

           73_1ca

           73_1da

           73_1ea

           73_1fa

           73_1ga

           73_1ha

           73_1ia

           73_1ja

           73_1ka

           73_1la

           73_1ma

           73_1na

           73_1oa

           73_1pa

           73_1qa

           73_1ra

           73_1sa

           73_1ta

           73_1ua

           73_1va

           73,75

           73,75a

           73,75b

           73,75c-d

           73,75e-f

           73,75g

   74    >>  Lunds gamla astronomiska ur, medel. av Brunius

           74_1aa

           74_b

           74_1bb

   75   Urmakaresocieteten i Stockholm. Om klöfvet

           75_2

   76   Tunnbinderi under hednatiden

   77   Om tjärurbränning i Norrland

   78   Stenarbete; Hälsingland

   79   Stenarbete från Örnsköldsvik, Dalarna, Gotland

   80   Om borrningen i de gamla stenvapnen

   81    >> Gustaf den I:s monument i Dalarna

   82   Skråordning från 1808

           82_1b

           82_1c

           82_1d

           82_1e

           82_1f

           82_1g

           82_1h

  83   Om husflitens tillstånd i Sverige, av C. E. Ljungberg. Ur svensk för-

             fattningssamling. Från hushållningssällskap

           83_1b

           83_1c

           83_1d-e

           83_1f-g

           83_1h-i

           83_1j-k

           83_1l-m

           83_1n-o

           83_1p-q

           83_1r-s

           83_1t-u

           83_1v-w

           83_1x-y

           83_1z-å

           83_1ä-ö

           83_1aa-ba

           83_1ca-da

           83_1ea-fa

           83_1ga-ha

           83_1ia-ja

           83_1ka-la

           83_1ma-na   

           83_1baa

           83_1bab

           83_1bac

           83_1bad

           83_1bae

           83_1baf

           83_1bag

           83_1bah

           83_1bai

           83_1baj

           83_1bak

           83_1bal

           83_1caa

           83_1cab

           83_1cac

           83_1cad

           83_1cae

           83_1caf

           83_1cag

           83_1cah

           83_1cai

           83_1caj

           83_1cak

           83_1cal

           83_1cam

           83_1can

           83_1cao

           83_1cap

           83_1caq

           83_1car

           83_1cas

           83_1cat

           83_1cau

           83_1cav

           83_1caw

           83_1cax

           83_1cay

           83_1caz

           83_1caå

           83_1caä

           83_1caö

           83_1caaa

   84   Pottasketillverkning

           84_2

   85   Tankar om slöjdskola vid folkskolan

           85_1b

           85_1c

           85_1d

           85_2

           85_3

           85_4

           85_5

           85_6a

           85_6b

           85_7a

           85_7b

           85a

           85b

   86   Om Svenska slöjdföreningenss museum

   87    >>  skeppsbyggeri i Umeå

           87_1b

           87_1c

   88   Förslag till en slöjdskola i Thuringe socken

           88_2

           88_3a

           88_3b

           88_4

           88_5a

           88_5b

           88_6a

           88_6b

           88_7a

           88_7b

           88_7c

           88_7d

           88_7e

           88_7f

           88_8

           88_9a

           88_9b

           88_10a

           88_10b

   89   slöjdens uppkomst

           89_1b

           89_2a

           89_2b

           89_3a

           89_3b

   90   Anteckningar om husslöjden, gjorda under resa

           90_2a

           90_2b

           90_3

           90_4

           90_5

           90_6

           90_7

           90_8

           90_9

           90_10

           90_11

           90_12

           90_13

           90_14

           90_15a

           90_15b

           90_15c

           90_15d

           90_15e

           90_15f

           90_15g

           90_15h

           90_15i

           90_15j

           90_15k

           90_15l

           90_15m

           90_15n

           90_15o

           90_16

   91   Husslöjd inom Norrland, Dalarna, Västmanland, Hälsingland och Skåne

           91_2

           91_3

           91_4

           91_5

           91_6

           91_7

           91_8a

           91_8b

           91_9

           91_10

           91_11

           91_12

           91_13

           91_14

           91_15a

           91_15b

           91_16

           91_17

           91_18

           91_19

           91_20a

           91_20b

           91_21

   92   Om Ahlbornska undervisningen i slöjd

           92_2

   93   Kungl. Patriotiska Sällskapet