Sjunde Avdelningen:
Samfärdsel och varubyte.
En portfölj.

 

N:o.

    1   Myntverk i Arboga, Sigtuna och Falun.  Myntsamlingar.   Mynt som värdemätare

          1_2

     2   Mynt från Gustaf den II Adolfs tid

          2_1b

          2_1c

          2_1d

          2_2a

          2_2b

          2_2c

          2_2d

     3      >>  under 1700-talet

         3_2

     4   Myntsamlingar

     5   Myntreduktionen

     6   Meinanderska samlingen, katalog

     7   Förteckning på mynt och dess valör

         7_1b

         7_1c

         7_1d

         7_1e

         7_1f

         7_1g

         7_2

     8   Svenska enskilda medaljer

     9   Fotografier av mynt

   10   Glasmynt på expositionen i Wien 1873

   11   Nödmynt

         11_1a

         11_1b

   12   Vigt, mynt och mått, ur Danske Oldskrift-selskabets samlingar  

         12_1b

         12_2a

         12_2b

         12_3a

         12_3b

         12_4

         12_5

   13   Vigt, bokmärken m. m.

          13_3

   14   Sigiller från 11-1600-talet

         14_1b

         14_1c

         14_1d

         14_1e

         14_1fa

         14_1fb

         14_1g

         14_1h

         14_1i

   15   Handelns uppkomst. Holmberg

   16   Postväsendet; broar, vägar, grindar

        16_2

        16_3

        16_4a

        16_4b

        16_4c

        16_4d

   17   Gästgivaregårdar

        17_1b

   18   Åkdon; praktvagn från 1700-talet

        18_2

        18_4a

        18_4b

        18_5

   19   Skultstör från Mora m. m.