Elfte Afdelningen:

Helgedomar

En portfölj i mindre folio.

1.      Anteckningar om fornlemningar, efter Sjöborg

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

2.      Om grafvar. Hedniska begrafningsplatser

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

3.      > hedniska tempel m.m

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

4.      Hedniska tempel, prester, offerställen, gudtjenst, nordiska gudabilder, ur Danmarks historia af N. M: Petersson

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

5.      Fornsaker, af Sjöborg

Sid 1

6.      En samling fornsaker; förteckning

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Följande häfte är en kopia på ovanstående häfte 6-2-2 a-l motsvarar 6-1-2 a-l

7.      Ultunafyndet. Minnesmärke öfver S:t Olof

Sid 1

Sid 2

Sid 3

8.      Stenrör i Ringarums socken, Östergötland

Sid 1

9.      Hasse-dys

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

10.  >Predikstolen> Kiviksmonumentet, ättestupa religiösa minnesmärken, grafvar, tempel och tingställen

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

11.  Offerstenar, heliga byggnader, Soldyrkan

Sid 1

Sid 2

Sid 3

12.  Offersten, Skålformiga fördjupningar

Sid 1

Sid 2

13.  Offring och offerkällor

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

14.  Rödgafvels grotta. Heliga vatten. Odensjö i Skåne. Grottan på Skuluskogen

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

15.   Gudadyrkan

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

16.   Ur Reuterdahls Svenska kyrkohistoria och >Acta Sanctorum>

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

17.  Dophus

18.  Om dopfuntar

Sid 1

19.  Dalby krypta

Sid 1

Sid 2

20.  Dopkyrkor m.m.

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

21.   Anteckningar om kyrkornas fornlemningar, förf. af presterskapet 1828

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

22.  Religiösa bygnaders uppkomst

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

23.   Om kyrkor, efter O. Gran 1759

Sid 1

24.  > danska kyrkor; anteckn.

25.  > Birka

Sid 1

Sid 2

Sid 3

26.  Anteckningar i Kongl.  Biblioteket

Sid 1

Sid 2

Sid 3

27.   Kyrkliga bygnadstermer

Sid 1

28.  Om kyrkor och bygnadstermer. Varnhems och Torrlösa kyrkor

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

Sid 52

Sid 53

Sid 54

Sid 55

Sid 56

Sid 57

Sid 58

Sid 59

Sid 60

Sid 61

Sid 62

Sid 63

Sid 64

Sid 65

Sid 66

Sid 67

Sid 68

Sid 69

Sid 70

Sid 71

Sid 72

Sid 73

Sid 74

Sid 75

Sid 76

Sid 77

Sid 78

Sid 79

Sid 80

Sid 81

Sid 82

Sid 83

Sid 84

Sid 85

Sid 86

Sid 87

Sid 88

Sid 89

Sid 90

Sid 91

Sid 92

Sid 93

Sid 94

Sid 95

Sid 96

Sid 97

Sid 98

Sid 99

Sid 100

Sid 101

Sid 102

Sid 103

Sid 104

Sid 105

Sid 106

Sid 107

29.  Antiquitates Ecclesiastice, eller gamla kyrkohandlingar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

30.  Anteckningar af C. och P. Säve

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

31.  Heliga lundar. Ur Antik-Wald- und Feldkunde von W. Mannhardt

32.  Anteckningar rörande gudadyrkan

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

33.  Meteoriter

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

34.  Om helgon och bigt

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

35.  Kyrko-inventarier

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

36.  Grafstenar, ättehögar och varkullar m.m.

Sid 1

Sid 2

Sid 3

37.  Minnesvårdar öfver döda

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

38.  Anteckningar ur Brunii arbeten

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

39.  Vadstena kloster

Sid 1

Sid 2

Sid 3

40.  Klosterstadgar för Brigittiner-orden

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

Sid 52

Sid 53

Sid 54

41.  Förteckning öfver kloster inom Sverige

Sid 1

Sid 2

Sid 3

42.  Diverse anteckningar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24