Tolfte afdelningen:

 

Högtider och folkbruk m m

 

En portfölj i mindre folio

 

1                                        Runstafvar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

 

2                                        Valborgsmessoeldar m m

Sid1

Sid2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

 

3                                        Förlofning och lysning. Gratulationsbref

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

 

Bröllop

4                                        Bröllop. Barndop. Begrafning. Musik, danser, lekar från Vånga socken i Östergötland. Anteckningar af Wiede

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

Sid 52

Sid 53

 

 

5                                        Begrafningar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

 

6                                        Förning vid gillen

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

 

7                                        Om julen på Kullen i Skåne m m

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

 

8                                        Påsk-saga

Sid 1

Sid 2

Sid 3

 

9                                        Pingst-bruden

Sid 1

 

10                                    Midsommarfester med majstång

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

 

11                                    Gästabud

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

 

12                                    Dans

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

 

 

13                                    Lekar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

 

14                                    Schackspel m fl

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

 

15                                    Musik till danser och lekar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

 

16                                    Vitterhet

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

17                                    Ordspråk

Sid 1

Sid 2

 

18                                    Gåtor och spörsmål från Värend, anteckningar efter G O Hyltén-Cavallius

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

 

19                                    Trolldom

Sid 1

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

 

 

20                                    Sägner och spöken

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

Sid 43

Sid 44

Sid 45

Sid 46

Sid 47

Sid 48

Sid 49

Sid 50

Sid 51

Sid 52

Sid 53

Sid 54

Sid 55

Sid 56

Sid 57

Sid 58

Sid 59

Sid 60

Sid 61

Sid 62

Sid 63

Sid 64

Sid 65

Sid 66

Sid 67

Sid 68

Sid 69

Sid 12-20-71 är samma dokument som föregående sid 12-20-70.

Sid 70

Sid 71

Sid 72

 

21                                    Sagor och fördomar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

 

22                                    Sockendoktor. Läkekonst

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

 

23                                    Seder och bruk. Öknamn

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

 

24                                    Målarakademien: skolor

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

 

25                                    Hällristningar eller bildskrift i stenar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

                           Sid 33

                           Sid 34

                           Sid 35

                           Sid 36

                           Sid 37

                           Sid 38

                           Sid 39

                           Sid 40

                            Sid 41

                            Sid 42

                            Sid 43

                            Sid 44

                            Sid 45

                            Sid 46

                            Sid 47

                            Sid 48

                            Sid 49

                            Sid 50

                            Sid 51

                            Sid 52

                            Sid 53

                            Sid 54

                            Sid 55

                            Sid 56

                            Sid 57

                            Sid 58

                            Sid 59

                            Sid 60

                            Sid 61

                            Sid 62

                            Sid 63

                            Sid 64

                            Sid 65

                            Följande sida saknas, eller eventuell finns i ett annat fack.

                            Sid 66

                            Sid 67

                            Sid 68

                            Sid 69

                            Sid 70

                            Sid 71

                            Sid 72

                            Sid 73

                            Sid 74

                            Sid 75

                            Sid 76

26                                    Vestergötlands runskrifter, samlade af Carl Torin

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

                             Sid 10

                             Sid 11

                             Sid 12

                             Sid 13

                             Sid 14

                             Sid 15

                             Sid 16

                             Sid 17

                             Sid 18

                             Sid 19

                             Sid 20

                             Sid 21

                             Sid 22

                             Sid 23

                             Sid 24

                             Sista sidan av detta häfte är inte inscannad.

                             Sid 25

                             Sid 26

                             Sid 27

                             Sid 28

                             Sid 29

                             Sid 30

                             Sid 31

                             Sid 32

                             Sid 33

                             Sid 34

                             Sid 35

                             Sid 36

                             Sid 37

                             Sid 38

                             Sid 39

                             Sid 40

                             Sid 41

                             Sid 42

                             Sista sidan i detta häfte är inte inscannad.

                            

 

27                                    Om äldre handskrifters återgifvande i tryck, af V Granlund

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

 

28                                    Ur Paléographie Universelle, par M Silvestre

 

29                                    Bref och anteckningar om runskrifter

Sid 12-29-1 finns inte i denna fack

Sid 1

Sid 2

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

                           Sid 11

                           Sid 12

                           Sid 13

                           Sid 14

                           Sid 15

                           Sid 16

                           Sid 17

                           Sid 18

 

30                                    Jernstång med runor, funnen i Paris, nu i Visby museum

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

 

31                                    Olika sätt att rista runor och teckningar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

 

32                                    Bref rörande runskrifter

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

                           Sid 10

                           Sista sidan ej inscannad

                           Sid 11

                           Sid 12

                           sid 13

                           Sid 14

                           Sid 15

                           Sid 16

                           Sid 17

                           Sid 18

 

33                                    Tyr Häb Us, Ye Tyr Ye Odin! Af prof G Stephens

Sid 1

                     Sid 2

                     Sid 3

                     Sid 4

                     Sid 5

 

34                                    Runa List, af C J Ljungström. Runsten efter Sjöborg

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

 

35                                    Runalfabet

Sid1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

 

36                                    Inskrifter på runstenar m m

 

37                                    Anmärkning vid Sofus Möllers skrifter om runslingan

 

38                                    Ett slags runalfabet från Rödings säter i Jemtland. Monogram

Sid 1

Sid 2

Sid 3

 

39                                    Räkenskaps skultstaf

 

40                                    Pilegrimsdagen

Sid 1

Sid 2

Sid 3

 

41                                    Diverse anteckningar

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

 

42                                    Dito

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 9

Sid 10

Sid 11

Sid 12

Sid 13

Sid 14

Sid 15

Sid 16

Sid 17

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24

Sid 25

Sid 26

Sid 27

Sid 28

Sid 29

Sid 30

Sid 31

Sid 32

Sid 33

Sid 34

Sid 35

Sid 36

Sid 37

Sid 38

Sid 39

Sid 40

Sid 41

Sid 42

 

43                                    Statsmakten under hednatiden, af E Holmberg

44                                    Folket under hednatiden, af E Holmberg

45                                    Astronomin under hednatiden, af E Holmberg

46                                    Begrafning under hednatiden, af E Holmberg