hem

om databasen Luf bon

om bonadsmåleri

mera om bonadsmåleri

listor

databasen Luf bon
hem / om webbplatsen och databasens material

Folklivsarkivets hemsida

Webbplats för Folklivsarkivets databas över sydsvenskt bonadsmåleri

 

Bård ur en bonad målad 1808 av Johannes Nilsson. Bild hos Luf.

Om webbplatsen
 • Från denna webbplats finns länk till databasen över sydsvenskt bonadsmåleri vid Folklivsarkivet, Lunds universitet (Luf). Du som söker uppgifter om målade bonader får här bakgrundsinformation och sökhjälp.
 • Bakgrundsinformationen handlar om uppläggningen av databasen och mer allmänt om sydsvenskt bonadsmåleri. Det finns också alfabetiska listor över litteratur, målare, motiv och ägare.
 • Genom att klicka på länkarna i det färgade bandet överst och nederst kan du komma till önskad sida.
 • Om du vill ha information om databasen och hur den används klickar du på den röda länken ("om databasen Luf Bon"). Vill du ha information om bonadsmåleriet går du till den gula ("om bonadsmåleri") eller gröna ("mera om bonadsmåleri").
 • Vill du veta under vilka namn målare och motiv söks går du till den blå länken ("listor), där du finner de alfabetiska listorna. Listor över litteratur och offentliga ägare till bonader finns också där.
 • Databasen når du härifrån via den vita länken ("databasen Luf bon"). Folklivsarkivets hemsida når du via den andra vita länken ("Folklivsarkivets hemsida") strax under färgbandet.

Om webbplatsens material

Uppgifter i webbplatsen och databasen hör samman med följande arkivserier vid Luf:

 • Manuskriptarkivet (uppteckningar kring målade bonader).
 • Bildarkivet (centralarkivet över Sydsvenskt bonadsmåleri (bonadsarkivet) bestående av katalogkort, pärmar med foton, arbets- och forskningsmaterial, Nils Strömboms bildpärmar m.m.).
 • Avskriftsarkivet (bl.a. studentuppsatser, Nils Strömboms publikationer, forskningsmaterial ur Elisabeth Berglins doktorsavhandling om Johannes Nilsson).
 • Originalarkivet (Nils Strömboms brev, forskningsanteckningar, dagböcker, fotosamlingar m.m).
 • Mandelgrenarkivet (där förvaras också diabilder och negativ till bonadsarkivet).

OBS! Sidor med svart text är färdiga för användning. Sidor med röd eller brunröd text är under arbete och kan sakna länkar och/eller information.

Det sydsvenska bonadsmåleriets två oftast förekommande bonadsmotiv. Överst Konungarnas färd och tillbedjan, därunder Liknelsen om de tio jungfrurna. Även motivkombinationen är den vanligaste i bonadsmåleriet ocvh tycks ha målats på den bonad som var uppsatt på den s.k. "främsta väggen", d.v.s. den gavel där de sydsvenska bondstugornas högtidsbord var placerat. Ibland finns sidomotiv, särskilt i det äldre materialet, här överst till vänster Elie sömn under enebärsträdet och därunder Jona och Nineve.

Bonaden är målad 1765 och ingår i en svit signerad "NLB" attribuerad till Nils Lundbergh, S. Unnaryd. Bilden hämtad ur Bringéus 1994.

hem

om databasen Luf bon

om bonadsmåleri

mer om bonadsmåleri

listor
hem / om webbplatsen och databasens material

Webbplatsen är producerad av Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Lund, som även svarar för korrigeringar i och digitalisering av databasen. Senaste uppdatering 2004-07-02.

 Webbplatsen utlagd på internet 2002-12-08. Göran Sjögård, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Lund, ansvarar utläggning av webbplats och databas.

goran.sjogard@etn.lu.se